Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Dom Pomocy Społecznej w Mielnie
Herb Dom Pomocy Społecznej w Mielnie

Środa 26.09.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ŚWIADCZONE USŁUGI

Dom świadczy usługi według obowiązującego standardu:

1)   W zakresie potrzeb bytowych zapewniając:

a)   miejsce zamieszkania,

b)   wyżywienie,

c)   odzież i obuwie,

d)   utrzymanie czystości;

2)   Opiekuńcze, polegające na:

a)   udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

b)   pielęgnacji,

c)   niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;

3)   Wspomagające polegające na:

a)   umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

b)   podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,

c)   umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,

d)   zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,

e)   stymulowaniu nawiązywania, utrzymania i rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem,

f)     działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości,

g)   pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,

h)   zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

i)      finansowaniu w miarę możliwości, mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30 % zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1ustawy o pomocy społecznej,

j)      zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańca oraz dostępności do informacji o tych prawach,

k)    sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.

 

Wytworzył:
CZESŁAW GASIEWICZ
Udostępnił:
Czesław Gasiewicz
(2016-06-10 13:42:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Czesław Gasiewicz
(2016-07-06 12:30:08)
 
 
ilość odwiedzin: 189878
Strona została dostosowana do standardu WCAG 2.0 AA w ramach projektu Otwórz Stronę.
strona bez barier
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X